innerbanner

יצירת קשר

כתובת משרדי העמותה ומרכז הייעוץ:

רח' פועלי צדק 2 קומה 3 (בתוך אל הלב) ירושלים

כתובת לשליחת מכתבים:

ת.ד. 2284

ירושלים 9102201

 

טלפונים:

02-6258841


פקס:

02-6259741


מייל לפניות כלליות:

ladaat@ladaat.org.il

מייל לייעוץ:

hotline@ladaat.org.il

 

מטרנו היא לעזור לך במיידיות וביעילות

שם:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
הערות: