innerbanner

מרכז הכשרה לסטודנטיות/ים לעבודה סוציאלית

עמותת "לדעת-לבחור נכון" מהווה מרכז להכשרה מעשית לסטודנטיות/ים לעבודה סוציאלית בשנת הלימודים השניה והשלישית לתואר ראשון.
כמו כן משתלבים בארגון סטודנטיות/ות מלימודי הסבה לעבודה סוציאלית.
במהלך השנה הסטודנטיות/ים משתלבות/ים במרכז הייעוץ  לצורך מתן ייעוץ וליווי רגשי קצר טווח. בנוסף ההכשרה כוללת הנחיית סדנאות תהליכיות לבני נוער בנושאים הקשורים למיניות וזוגיות בגיל ההתבגרות.
הסטודנטיות/ים מתבקשים ליצור פרוייקט ייחודי העונה לצורך הקיים בקרב קהלי הייעד של העמותה. דוגמאות לפרוייקטים ייחודיים: עבודת רחוב במוקדים של נוער בסיכון, הנגשת שירותי העמותה לעובדים זרים, הנחיית קבוצות במסגרות טיפול בנוער במצוקה.