innerbanner

מרפאה גניקולוגית

המרפאה מהווה טיפול משלים ומקביל לליווי שניתן במרכז הייעוץ. המרפאה מופעלת על ידי רופאי/ותנשים, מתנדבים/ות, מיועדת לנערות שזהו ביקורן הראשון אצל גיניקולוג, למתבגרות עד גיל 21 ולנשים אשר אינן זכאיות לשירות זה ע“פי חוק הבריאות הממלכתי.
במסגרת המרפאה ניתן לקיים בדיקה גניקולוגית ראשונית, ולהתאים אמצעי מניעה מיטבי עבור הפונה. חשוב לציין, כי לא ניתן לערוך במסגרת המרפאה בדיקות מקיפות כגון: בדיקות דם, בדיקת מחלות מין, אולטרה-סאונד, בדיקת פאפ' התאמת דיאפרגמה, החדרת התקן וכד'.
לפני קביעת תור לביקור במרפאה, יש להגיע לשיחת ייעוץ מקדימה.