innerbanner

היסטוריה ארגונית

עמותת "לדעת – לבחור נכון" נוסדה תחת השם ש.י.ל.ה – שירותיי ייעוץ להריון ומניעה.

בשנת 1976 הוקם הארגון ע"י קבוצה של סטודנטים/יות לעבודה סוציאלית, רפואה, סיעוד ופסיכולוגיה מתוך רצון לספק מענה מקצועי לנשים ונערות המתמודדות עם הריון לא מתוכנן. לראשונה בישראל הוקם ארגון שמטרתו לסייע בתחום זה ולקדם את רווחתם של תושבי העיר ירושלים ומדינת ישראל.

בשנת 1983 קיבלה ש.י.ל.ה מעמד של עמותה.

 

שמות מייסדי הארגון :

1. גידי לוי

2. מרום רחמני

3. עמי סמין

4. מיכל כהן

5. אליזבת רוטשילד

6. רמי ארז

7. רוינה פתג'י

8. טסה בימר

9. חנוך ירושלמי

10. אורה שינצקי

11. דר' גמפל ברט

12. קרני אהרון

13. דליה דוידוף


בשנת 1995 הוענק ל"לדעת- לבחור נכון" (אז ש.י.ל.ה – שירותי ייעוץ להריון ומניעה) "פרס אות העיר" על ידי ראש העיר ירושלים, בשל תרומת הארגון לרווחת תושבי העיר. מנימוקי וועדת הפרס: "התרשמנו ביותר מהפעולות הנעשות ע"י מתנדבי הארגון, האכפתיות, המסירות והתרומה למען קידום רווחתם ואיכות חייהם של תושבי ירושלים".

החל משנת 2010 החלה הנהלת עמותת לדעת – לבחור נכון (אז ש.י.ל.ה – שירותי ייעוץ להריון ומניעה) בתהליך של מיתוג ושינוי שם העמותה. הודעה על שינוי שם