innerbanner

וועדה להפסקת הריון > הוועדה להפסקת הריון

החוק להפסקת הריון:
עד שנת 1978 היה היחס המשפטי להפלות בישראל כפוף לכאורה לחוק המנדטורי: היה איסור על ביצוע הפלה יזומה, אלא במקרים חריגים של צורך רפואי. בפועל, מאחר וחלק לא מבוטל מההריונות הללו היה של נערות צעירות מתחת לגיל הבגרות, הוחלט שלא לאכוף את החוק שאסר אז הפלה יזומה, וכך בוצעו מאות אלפי הפלות לא חוקיות תוך העלמת עין מכוונת של גורמי אכיפת החוק (אמיר ושושי, 2008).
בשנת 1978 קבע המחוקק הישראלי עמדה הצהרתית לגבי היות הפסקת הריון סוגייה ציבורית – פוליטית ולא פרטית ואישית. בשנה זו נחקק סעיף לחוק העונשין האוסר על הפלות מלאכותיות, אך גם מתיר ביצוע הפסקת הריון במצבים מסוימים.
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977(לינק), ורשאית וועדה , לאחר שנתקבלה הסכמתה המודעת של האישה, לתת אישור להפסקת ההריון אם ראתה שיש הצדקה לכך מחמת אחת מאלה:
1.    האישה היא למטה מגיל הנישואין (17), או מלאו לה ארבעים שנה;
2.    ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי עריות, או שהוא לא מנישואין;
3.    הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי;
4.    המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאישה נזק גופני או נפשי.
5.    הסעיף בוטל. עד שנת 1980 היה סעיף נוסף שהתייחס לתנאים הסוציאליים שלתוכם ייוולד הילד ובתוכם יגדל, והתיר הפלות על רקע סוציו-אקונומי של האישה.

חוק העונשין

הוועדה להפסקת הריון:
לפי סעיף 314 לחוק העונשין התשל"ז-1977, כל הפסקת הריון חייבת להיעשות במוסד רפואי מוכר ובאישור וועדה. הוועדה מורכבת משלושה חברים, שני רופאים ועו"ס. כל וועדה חייבת לכלול לפחות אישה אחת וגניקולוג אחד. בדרך כלל הוועדה פועלת במקומות בהם מתבצעת הפסקת ההריון.
חשוב לדעת:
•    אישה רשאית לקבוע תור לוועדה היכן שהיא רוצה, ללא קשר למקום המגורים שלה.
•    במידה והאישה קיבלה תשובה שלילית בוועדה אחת, היא יכולה לפנות לוועדה אחרת.
•    במקרה של קטינה, אין חובת יידוע של ההורים.
•    לכל בית חולים שרשאי לקיים וועדה להפסקת הריון ישנם נהלים ייחודיים לו. יש לברר טלפונית לפני ההגעה לוועדה איזה אישור או מסמך יש להביא.

רשימת הוועדות להפסקת הריון


הפלות פרטיות:
יש להבחין בין הפלה פרטית לבין הפלה לא חוקית!
הפלה פרטית - ישנם רופאים פרטיים או בתי חולים פרטיים אשר מורשים לעשות הפסקת הריון ומחוברים לועדה להפסקת הריון .
הפלה לא חוקית - הפלה שמבוצעת ע"י רופא/ת נשים או כל אדם אחר שלא על פי החוק.  הרופא/ה עלול להיענש על מעשיו/יה.
נשים אשר עוברות הפלה לא חוקית חשופות לרשלנות רפואית ויכול להגרם להן נזק בריאותי שעלול אף לעלות להן בחייהן. הפסקת הריון כזו יכולה לפגוע בפוריותך ובבריאותך ואין אנו ממליצים לעשות אותה.

תנאי הזכאות למימון כספי של הפסקת הריון ע"י קופות החולים:
•    קטינות: מתחת לגיל 19 יש מימון של קופת החולים עבור הפסקת הריון. יש צורך לקבל התחייבות מראש מקופת החולים. לאחר הוועדה יש צורך לקבל התחייבות להפסקת הריון, אותו ניתן לקבל בקופת החולים עם הצגת האישור של הוועדה.  בד"כ תוכל הנערה לקבל את שתי ההתחייבויות מראש. חשוב לציין שההליך משתנה בין בתי החולים ובין קופות החולים.
•    אישור להפסקת הריון על בסיס רפואי/נפשי: כאשר מגישים בקשה לוועדה על פי סעיף רפואי/נפשי, יש לשלם לוועדה, אך במידה וניתן אישור, ניתן לקבל החזר כספי על הסכום ששולם וכן התחייבות להפסקת הריון (משתנה בין קופות החולים).
•    חשוב לדעת: קופות החולים מממנות הפסקת הריון אך ורק כאשר ההליך מתבצע בבתי חולים ציבוריים ולא במרכז פרטי.

מחירים:
בתי חולים ציבוריים:
•    מחיר הוועדה: 415 ₪.
•    מחיר הפסקת הריון תרופתית: 2099 ₪.
•    מחיר הפסקת הריון כירורגית עד שבוע 12: 2913 ₪.
•    מחיר הפסקת הריון כירורגית בשבועות 12-17: 3000 ₪ (עלות יום אשפוז). ייתכנו שינויים מזעריים במחיר בין בתי החולים השונים.
•    מחיר הפסקת הריון מעל שבוע 17 (זירוז לידה): 3000-4100 ₪ ליום אשפוז (משתנה בין בתי החולים).
מרכזים פרטיים:
•    עלויות הוועדה והפסקות ההיריון משתנות בין בתי החולים הפרטיים. בדרך-כלל המחיר יהיה גבוה יותר ממחירן של הפסקות היריון בבתי החולים הציבוריים (סביב 3500 ₪).

סטטיסטיקות בנוגע לפניית נשים לוועדות להפסקות הריון בשנת 2010
•    בשנת 2010 נרשמו 19,575 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. 98.7% מהן אושרו ע"י הוועדות. נתונים ראשונים משנת 2011 מראים מימדים דומים: 18,999 פניות, שמתוכן  99%  אושרו.
•    10.5 מתוך כל 100 הריונות ידועים מסתיימים בהפסקת הריון יזומה. מספר זה נמצא במגמת ירידה;  בשנת 1988, 15.2 הריונות מתוך 100 הריונות ידועים הופסקו.
•    שיעורי הפניות (ל-1,000 נשים בגילים 49-15) של הנשים המוסלמיות (6.3%) והדרוזיות (5.57%) לוועדות להפסקת היריון נמוכים יותר מאלו של היהודיות (11.3) והנוצריות (13.1).
•     13.2%מהפניות הן של נשים עד גיל 19.
•    45.3% מהפניות הן של נשים רווקות מעל גיל 19.
•    88% מהפניות היו בשליש הראשון של ההריון (עד סוף שבוע 12).
•    סעיף החוק השכיח לאישור הפסקות הריון הוא הריון מחוץ לנישואין (50.5% מהפניות).
•     19.4% מהפניות נתמכות בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר".
לנתונים נוספים לחץ/י כאן

 
גירסת הדפסה   |   שלח לחבר